Esileht

Kodud Kauniks OÜ on kodumaisel kapitalil loodud ehitus ja viimistlus ettevõte, endise nimega Ribabo OÜ, omame 8 aastast kogemust ehitus-viimistlus alal.
Lähtudes kliendikesksest lähenemisviisist, leides usaldusväärsed lahendusi koos kvaliteetse teostusega.
Meie peaülesanne on rahulolev klient.
Oma tegevuses oleme keskkonda säästvad ja kogukonda arvestavad.

Fassaadide ehitus on meie üks põhiline töövaldkond.
Oleme soojustanud ja krohvinud eramaju, kõrvalhooneid, väiksemaid kortermaju, kortermajade otsaseinu ja
muid väiksemaid mahte.
Oleme teinud puitfassaade eramajadele, kortermajadele, õppeasutustele, ka miljööväärtustega piirkondades.

MIDA PAKUME

Üldehitustööd
• müüritööd
• betoonitööd
• tänavakivi paigaldus
• lammutustööd

Puusepatööd

Välitööd
• puitkarkassmajad
• katusetööd
• tuulekastid
• puitfassaadid
• terrassi ehitus
• rõdud
• erinevad piirded

Põrandad
• aluspõrandad puitkonstruktsioonis
• vahelaed
• erinevate katetega põrandad (parkett-, naturaal- ja laminaatkate, pvc, linoleum, vaip jne.)

Seinad
• puitsõrestik- ja kipsvaheseinad

Erinevad kergvahelaed
• kipsplaatlaed
• puitlaed
• metallist ripplaed
• akustilised ja viimistlusplaatidega vahelaed

Muud puusepatööd
• sauna ehitus
• aknad ja uksed

Katusetööd
Meie poolt ehitatavad ja pakutavad on ühe või mitme viiluga katused:
• profiilplekist kattega katus
• Bituumensindel kattega (kärgkatus)
• SBS rullmaterjalist katused
• eterniitkattega katused
• kivikatused
Lisaks paigaldame erinevaid katusetarvikuid:
• vihmaveerennid
• vihmaveetorud
• lumetõkked
• katuseredelid
• katusesillad
• katuseaknad
• erinevad plekkprofiilid

Viimistlustööd
• erinevate aluspindade pahteldus ja värvimine
• tapeetimine
• siseviimistlus
• vanade ja uute põrandate lakkimine ja õlitamine
• plaatimistööd

Plekitööd
• plekkprofiilide painutamine
• plekkprofiilide paigaldus

Katuseplekid
• harjaplekid
• viiluplekid
• neeluplekid
• otsaplekid
• räästaplekid
• lumetõkkeplekid

Muud plekid
• aknaplekid
• sisenurgaplekid
• välisnurgaplekid
• katteplekid
• sokliplekid
• korstna plekid

Lisaks tänu headele koostöö partneritele saame pakkuda

Vee, kütte, kanalisatsiooni ehitust

SanTrust OÜ ettevõte tegeleb santehniliste töödega : vee, kütte, kanalisatsiooni ehitus- ja renoveerimistöödega.

Ventilatsioonialast terviklahendust
Ventilatsioonitööd; kliimaseadmed
(eramajad, kortermajad, kontorid, tööstused jne)

Aedade ehitust
automaatikalahendusi nii liug- kui tiibväravatele

Wesse disainerite väljatöötatud mööblilahendused

VEEL PARTNEREID